NASILJE U SJENI: Izložba o dizanju svijesti o starijim ženama žrtvama nasilja

Tamara Radan
29.10.2023.

Kampanja “Prijavite one koji obezvrjeđuju zlatne godine” osvještava prisutnost nasilja nad ženama starije životne dobi, educira i poziva na prijavu nasilja kako bi se, između ostaloga, sačuvali dostojanstvo i ljudska prava žrtava

U zagrebačkom Oktogonu otvorena je edukativna izložba vizuala “Nasilje u sjeni: Izložba o dizanju svijesti o starijim ženama žrtvama nasilja” s porukom Prijavite one koji obezvrjeđuju zlatne godine. Osnovna je to poruka kampanje koju su pokrenuli udruga B.a.B.e., Zaklada Zajednički put, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb i Grad Zagreb s ciljem osvještavanja nasilja nad ženama starije životne dobi. Osim toga, organizatorice žele potaknuti veći broj prijava nasilja te utjecati na promjenu društvenih stavova i podizanje kapaciteta relevantnih stručnjaka sustava zaštite i podrške.

Nedostaju podaci o prevalenciji nasilja ponajprije zato što se ne provode novija nacionalna istraživanja. Posljedica su nedostatak zaštitnih mehanizama i ograničena usluga podrške žrtvama, kao i oskudni preventivni programi. Izložba je dio ove kampanje osvještavanja i u Oktogonu ju je moguće pogledati do 30. listopada, nakon čega je sele u Osijek, zatim Rijeku i Split.

“Nasilje u sjeni: Izložba o dizanju svijesti o starijim ženama žrtvama nasilja” – otvorena u utorak, 24. listopada, u zagrebačkom Oktogonu u organizaciji udruge B.a.B.e. s partnerima – Zakladom Zajednički put, Domom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“ i Gradom Zagrebom – početak je javne kampanje u okviru projekta puSHEd – Protect, Understand, Support, Help the Elderly, financiranog sredstvima EU.

Kampanja nosi poruku Prijavite one koji obezvrjeđuju zlatne godine, ciljevi su joj podići svijest javnosti o nasilju nad starijim ženama, potaknuti veći broj prijava nasilja, naglasiti predrasude prema starijim ženama i u realnim okvirima utjecati na promjenu društvenih stavova, podizanje kapaciteta relevantnih stručnjaka/inja iz sustava zaštite te potaknuti donositelje odluka na prepoznavanje važnosti unaprjeđenja sustava podrške. Dio je projekta puSHEd koji je podržan od strane Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže te financiran sredstvima Europske unije iz programa CERV (Građani, Jednakost, Prava i Vrijednosti) i sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kako kažu organizatori kampanje, prema podacima Eurostata za 2021. godinu, razina nasilja nad ženama starije životne dobi (65-74 godine) u većini država EU niža je u odnosu na ostale dobne skupine. U Hrvatskoj je to 17,8%, dok je, primjera radi, 32,9% broj prijavljenog nasilja nad ženama dobne skupine od 18 do 29 godina. Većina starijih žena žrtava nasilja, njih 23,9%, doživjela je nasilje od intimnog partnera/supruga, 13,1% od ostalih članova obitelji, a tek 10,4% od drugih osoba. U odnosu na vrste nasilja, najviše je zastupljeno psihološko nasilje (¼)od svih oblika nasilja, koje Eurostat definira kao ponašanje koje ima karakteristike emocionalnog zlostavljanja i ponižavanja, a uzrokuje strah i nelagodu.

„Želja nam je postići da se žene starije životne dobi ohrabre, prepoznaju ako trpe neki oblik nasilja te nasilje prijave. Ali i ne samo one, već i njihova okolina koja mu možda svjedoči, a zbog raznih društvenih stavova to ne čini. Žene starije životne dobi rjeđe prijavljuju obiteljsko nasilje nadležnim institucijama zbog svoje ekonomske ovisnosti ili ovisnosti o članovima obitelji uvjetovane zdravstvenim stanjem, a koji su često počinitelji nasilja.

Uz navedeno, valja reći i da žene starije životne dobi rjeđe prijavljuju nasilje radi fizičkih prepreka, života u ruralnoj sredini, nedostatka mreže podrške, funkcionalne ili fizički ograničene pokretljivosti, kao i nedostatka financijskih sredstava za pristup uslugama. Tu su svakako i međuljudski odnosi, odnosno ovisnost o partneru, skrbniku, nedostatak podrške obitelji i/ili okoline, kao i okrivljavanje žrtve. Neke ga ne prijavljuju jer ne prepoznaju da su žrtve nasilja, poriču da im se ono događa, ustrašene su što će se dogoditi ako nasilje prijave, ne prepoznaju nasilje jer se o ovoj temi zapravo malo govori u javnom prostoru.

Zbog svih navedenih razloga pokrenuli smo ovu kampanju i nadamo se da će se stvari kroz vrijeme mijenjati“, poručuju iz udruge B.a.B.e te dodaju: „Mnoge starije žene nisu upoznate s dostupnim servisima, posebno ako nemaju pristup ili iskustva s internetom, kontaktiranjem nadležnih službi i organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku.

Statistički gledano, starije žene koje su preživjele dugotrajno nasilje mogu biti motivirane prijaviti nasilje, no izostanak senzibilizirane pomoći i podrške može dovesti do odustajanja. Osim toga, često se fizičke i mentalne posljedice nasilja otpisuju kao dio procesa starenja. Zbog toga nasilje nad starijim ženama postaje nevidljivo i njihovi glasovi se utišavaju.“

Kako to nasilje ne bi bilo nevidljivo i njihovi glasovi utišani, organizatorice su prije pokretanja kampanje provele mapiranje potreba. „Istražile smo dostupnu literaturu o temi, odradile deset polustrukturiranih intervjua sa starijim ženama žrtvama nasilja, održale tri fokus grupe sa stručnjacima/kinjama iz različitih razina pružanja podrške (institucije, domovi, javna uprava, skloništa, udruge i sl.) te provele anketno istraživanje o ispitivanju stavova opće javnosti o nasilju nad starijim osobama.

Održan je i okrugli stol o pojavnosti nasilja nad starijim osobama u Zagrebu, izrađene su smjernice za stručnjake i stručnjakinje koji rade sa starijim osobama – jedne ciljano za domove za starije i jedne za skloništa te priručnik za senzibiliziran rad sa starijim žrtvama obiteljskog nasilja. Vodile smo otvoreni dijalog sa stručnjacima zaposlenim u skloništima za žrtve nasilja, dva otvorena dijaloga s organizacijama civilnog društva koje se bave podrškom žrtvama nasilja, organizirale četiri treninga za volonterstvo Nacionalnog pozivnog centra te četiri treninga za stručnjake/inje zaposlene u domovima za starije geronto-domaćice, patronažne sestre te ostalo stručno osoblje. Na ovu temu organiziramo i konferenciju na razini EU 25. listopada“, objašnjavaju u udruzi B.a.b.e.


Preventivno djelovanje u području zaštite i podrške starijim žrtvama rodno uvjetovanog nasilja je važno, ali nedostatak podataka temeljenih na nacionalnim istraživanjima dovodi do nedostatka zaštitnih mehanizama i ograničenih usluga podrške žrtvama, kao i oskudnih preventivnih programa.

Cilj projekta je mijenjati praksu i unaprijediti osjetljivost odgovora sustava na nasilje nad starijim ženama. Shodno tome, organizatorice su pripremile brošure sa smjernicama kako senzibilizirati pristup radu sa starijim žrtvama u skloništima za žrtve obiteljskog nasilja i domovima za starije osobe. Materijali s informacijama kako prepoznati nasilje, što učiniti, kome se javiti dostupni su na internetskoj stranici udruge B.a.B.e. – Knjige i priručnici – babe.hr.

Osobe koje žele prijaviti nasilje nad ženama starije životne dobi ili trebaju podršku (kao žrtva ili osoba bliska žrtvi) mogu to učiniti kontaktirajući policiju pozivom na 192, nadležni Centar za socijalni rad, udrugu B.a.B.e. na besplatni broj telefona: 0800 200 144, Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije na brojeve telefona: 032 414 910 i 098 982 4641, kao i Savjetovalište Duga-Zagreb na besplatni broj telefona: 0800 88 98.

Sljedeći koraci organizatorica su implementirati dobiveno iskustvo i znanje putem ovog projekta, tražiti nove financijske potpore i ostvarivati partnerstva u ovoj temi, nastaviti diseminirati materijale, pružati podršku i kapacitiranje stručnjaka te poticati umrežavanje i dijeljenje dobrih praksi.

Važno je reći da kampanja počinje edukativnom izložbom u Zagrebu, a tijekom listopada, studenoga i prosinca putovat će u Osijek, Rijeku i Split. Uz izložbu, organizatorice će glavne poruke kampanje plasirati putem kanala javnog komuniciranja. Izložbu Nasilje u sjeni: Izložba o dizanju svijesti o starijim ženama žrtvama nasilja autorski potpisuje Goga Golik s Ivanom Besak, voditeljicom projekta ispred agencije INKredible.

Pročitaj više

Eurosong je izazvao mnogo reakcija na različitosti koje smo imali prilike doživjeti. Svakakvi ružni komentari povlačili su se društvenim mrežama. Svijet još nije spreman za različitosti, a kako bi i bio kad još nismo prihvatili ženska i dječja prava. Upravo o tome potonjem želim pisati jer istraživanja američkim i švicarskih sveučilišta daju frapantne rezultate.

business & pleasure

Spremne ste svoje prijateljstvo odvesti na novu razinu – onu poslovnu? Koliko god vam bila dobra ideja proizašla iz druženja s frendicom, prije ove avanture postavite si 5 pitanja i saznajte kakva budućnost očekuje vaš biznis i prijateljstvo

Pred nama je najnevjerojatnija vožnja u povijesti čovječanstva. Vežite se, polijećmo!

NOVA POSLOVNA PRAVILA

Kako to da ste već tri godine zapeli na istom radnom mjestu i ni mic pa se u usporedbi s vama, čak i ona orhideja koja čami na vašem radnom stolu i koja već peti puta mijenja ruho čini kao simbol uspješnog cvijeta? Hm… A jeste li sigurni da koristite nove programe?

Online tjednik za pop kulturu i autorske priče

Stvari koje osjećamo. Teme koje pokreću.
Newsletter nedjeljom.